Terviseameti kiri mõõtmistulemustest Elva Linnavalitsusele

Terviseamet teatab Elva Linnavalitsusele 2. juunil 2011. aastal mõõdetud mürataseme ja maksimaalse päevase helirõhutaseme piirnormide ületamisest ühel maa-alal. Tuuakse välja, et ühes elamus mõõdetud vibratsioon ületab lubatud normi. Mürataseme mõõteprotokollis nr. TL2011/M108-TL2011/M113 on piirnormid ületatud ka teistel maa-aladel.  Tulenevalt mõõtmistulemustest juhib Terviseamet Elva Linnavalitsuse tähelepanu rahvatervise seaduse § 10 punkti 1 täitmisele – kohaliku omavalitsuse ülesandeks on korraldada tervisekaitsealaste õigusaktide (sh müra normtasemete) täitmist oma haldusterritooriumil ning õigus ja kohustus tagada erineva ettevõtluse (raudteetransport) vastavus seadusele.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/cool_timeline/190/