Elva linna üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu esitamine Terviseametile

Elva Linnavalitsus esitab Elva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu Terviseametile kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/cool_timeline/elva-linna-uldplaneeringu-ja-ksh-aruande-eelnou-esitamine-terviseametile/