Jõustub seadus, mille kohaselt peab koostama välisõhu mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava

Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 250 tulenevalt koostavad kohaliku omavalitsuse üksused seaduse § 63 lõikes 1 nimetatud välisõhu mürakaardi hiljemalt 2019. aasta 30. juuniks ja § 63 lõikes 5 nimetatud müra vähendamise tegevuskava 2020. aasta 30. juuniks.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/cool_timeline/joustub-seadus-mille-kohaselt-peavad-kovid-koostama-valisohu-murakaardi-ja-mura-vahendamise-tegevuskava/