Raudtee-ettevõtja ei esita Terviseametile abinõude plaani

AS EVR Infra ei esita Terviseametile abinõude plaani, vaid soovib vastuseid kirjas toodud küsimustele mõõdistuste, mõõtetulemuste ja muus osas. Juhitakse tähelepanu asjaolule, et AS EVR Infra on tegev üksnes raudteeinfrastruktuuri majandamise ja liikluskorralduse alal ning kaubaveoga tegelevad AS EVR Cargo ja AS E.R.S., mistõttu teatatakse, et AS EVR Infra ei ole välisõhus leviva müra põhjustajaks.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/cool_timeline/raudtee-ettevotja-ei-esita-terviseametile-abinoude-plaani/