Terviseamet leiab, et üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju

Terviseameti Lõuna talitus on seisukohal, et üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt otseselt olulist negatiivset keskkonnamõju, mistõttu ei esita Terviseamet üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu osas täiendavaid märkusi, vastuväiteid ega ettepanekuid.

Terviseameti Lõuna talitus on tutvunud Elva linna koostatava üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu puudutavate dokumentidega.
Terviseamet arvestab KSH aruande eelnõusvälja toodud võimalike ebasoodsate arengutega, mille rakendumise korral on tõenäoline olulise negatiivse mõju ilmnemine ning antud soovitustega mõju vältimiseks või leevendamiseks.
Terviseameti Lõuna talitus on seisukohal, et üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt otseselt olulist negatiivset keskkonnamõju, mistõttu ei esita Terviseamet üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu osas täiendavaid märkusi, vastuväiteid ega ettepanekuid.

28.09.2016 nr 9.31/6380

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/cool_timeline/terviseamet-leiab-et-uldplaneeringu-elluviimisega-ei-kaasne-olulist-negatiivset-keskkonnamoju/