Terviseameti kiri mõõdistustulemustest, mille edastame Elva Linnavalitsusele

Mõõdistuste tulemustest lähtudes ületasid mõlemas mõõtepunktis, nii Elvas kui Peedul, mõõdetud müratasemed piirnorme.

Mõõdetud müra ekvivalenttase ( LpA,eq,T) ületas sotsiaalministri 4.märtsi 2002.a määruses nr 42 „Müra normtasemed elu-ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ning mürataseme mõõtmise meetodid” § 5 lg 6 p 1 lubatud liiklusmüra piirtaseme. Mõõdetud tulemused nimetatud mõõtepunktides olid vastavalt 79,5 ±3,0dB ja 83,2 ±3,0dB. Lubatud öise müra piirtase III kategooria alal on 60 dB. Lisaks on ületatud ka päevase müra piirtase 70 dB.

Samuti ületas mõõdetud maksimaalne müra (LpA, max) lubatud maksimaalse mürataseme öise 75 dB ja päevase piirväärtuse 85 dB. Mõõdetud tulemused mõõtekohtades oli vastavalt Pargi tn 88,2 dB ja Lokuta tee piirkonnas 92,8 dB

Ka hinnatud müra tase (66,5 ja 69,4) ületab lubatud öise mürataseme piirnormi 60 dB.

Terviseameti Lõuna talitus esitas mõõdistuste tulemused AS-le EVR Cargo kui vedude korraldajale nende seisukoha ja abinõude plaani saamiseks häiriva mürasituatsiooni kohta. (alus: haldusmenetluse seaduse § 40 lg 1).

Abinõude plaani ootame 7. juuliks 2012.

18.06.2012 nr 9.4-3/4005-32

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/cool_timeline/terviseameti-kiri-moodistustulemustest-mille-edastama-elva-linnavalitsusele/