Eesti Raudtee AS vastus päringule seoses Elva linnas leviva rongide põhjustatud müraga

Eesti Raudtee AS teatab, et müra vähendamisele aitab kaasa raudtee ehituses kokkukeevitatud rööbaste kasutamine, määrime nii rööpaid kui pöörmeid regulaarselt, kasutame raudtee ehitamisel
keskkonnasõbralikumaid materjale. Mürakaarti müra allika kohta ei ole nad Elva piirkonnas koostanud.

Kiri Elva Vallavalitsuse dokumendiregistrist.

Pöördusite meie poole 07.09.2021 kirjaga nr 5-5/209 sooviga saada teada, kas
AS Eesti Raudtee kasutab mingisuguseid meetmeid, mille tulemusel ei ületa müratase
päevasel ajal kehtestatud piirnorme? Samuti soovite teada, kas ASil Eesti Raudtee on
koostatud välisõhu mürakaart oma müraallika kohta ning oleme välja töötanud müra
vähendamise abinõud ja nende rakendamise tähtajad.

Suur tänu pöördumast! Raudteelt tulenev müra on muutunud meie jaoks üha
prioriteetsemaks, mistõttu rakendame vastavalt piirkondade eripärale erinevaid müra
leevendavaid meetmeid. Kasutame raudtee ehituses kokkukeevitatud rööpaid,
määrime nii rööpaid kui pöörmeid regulaarselt, kasutame raudtee ehitamisel
keskkonnasõbralikumaid materjale – see kõik aitab kaasa raudteelt tuleneva müra
vähendamisele. Lisaks sellele oleme ehitanud ka kõrgeid müraseinu ning plaanis on
katsetada meie taristul ka uudset madala müraseina lahendust.

Mürakaarti müra allika kohta ei ole me Elva piirkonnas koostanud, sest
atmosfäärikaitse seaduse mõistes pole Elva valda läbiv raudtee põhiraudtee, seda
lõiku ei läbi üle 30 000 veeremi aastas. Mürakaart on väga piirkonnakeskne ja
tavapäraselt on kohalikud omavalitsused koostanud oma piirkonna mürakaardid
meiega koostöös, oleme andnud kõik vajalikud andmed rongiliikluse sageduse,
raudtee ehituse jms kohta.

Oleme tutvunud Teie poolt tellitud müra mõõtmisprotokolliga ja nõus, et müra
leevendusmeetmed antud juhul on vajalikud. Kui see on võimalik, sooviksime tutvuda
müra lindistusega, et selle alusel võtta kasutusele kõige sobivam leevendusmeede.

Elva valla üldplaneeringu edasise koostamise käigus soovisite korraldada eraldi
töökoosoleku. Osaleme koostöös suurima hea meelega ja ehk õnnestub selle raames
ka müra teemad lahendada.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/eesti-raudtee-as-vastus-paringule-seoses-elva-linnas-leviva-rongide-pohjustatud-muraga/