Eesti Raudtee vastus järelepärimisele

Ettevõtte hinnangul ei anna erilist efekti Elva jaama lõigul kiirusepiirangu 40 km/h kehtestamine. “Peamiseks müra tekitajaks on tänasel hetkel ikkagi veeremi defektsed rattad (vagunite ratastel on kulumid ehk vaguni rattad ei ole 100% ümmargused vaid esinevad väikesed astmed), mis sõitmisel tekitavadki rööpaga kokkupuutel löögi efekti.” … “Loomulikult annaks kõige paremat efekti müratõkkeseina ehitus terve jaama ulatuses või nendes kohtades, kus on kõige suuremad probleemid. See omakorda on aga seotud visuaalse poole ja nähtavuse küsimustega ning meie praktika ütleb pigem seda, et kohalikud elanikud ei ole kõrge müratõkkeseina rajamisega nõus. Madal mürasein ei lahenda aga probleemi kompleksselt. “

Viide kirjale Elva Vallavalitsuse dokumendiregistrist: https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=566786&af=705879

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/eesti-raudtee-vastus-jareleparimisele/