Elva linna üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu esitamine Terviseametile

Elva Linnavalitsus esitab Elva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu Terviseametile kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks. Üldplaneeringu koostamisega tuleb täita muuhulgas liikluskorralduse üldiste põhimõtete määramise ülesanne, millega on võimalik kaubarongidele kiiruspiirangud kehtestada. Seda eelnõus ei ole.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/elva-linna-uldplaneeringu-ja-ksh-aruande-eelnou-esitamine-terviseametile/