Elva Linnavalitsus palub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi sekkumist

Palume teiepoolset sekkumist, et Eesti Raudtee korrigeeriks rongide piirkiirusi linnas või võtaks ette muud vajalikud meetmed, et raudteetranspordiga kaasnevad müra ja vibratsiooninäitajad oleksid viidud vastavusse õigusaktides kehtestatud normidega.

Pöördume teie poole seoses raudteetranspordist põhjustatud häiriva müra ja vibratsiooni tõttu Elva linnas ja Peedul.
Elva elanike kaebuste ja Elva Linnavalitsuse pöördumise alusel teostas Terviseameti Lõuna talitus 16.09.2011 müra ja vibratsioonitaseme mõõdistusi ja 17.05.2012.a ajavahemikul 23.00 – 23.30 mürataseme mõõdistusi Elvas ja Peedul.
Tulemustest lähtudes (mürataseme mõõteprotokoll nr TL2012/M075-TL2012/M078) ületas mõõdetud müra sotsiaalministri 04.märtsi 2002.a määrusega kehtestatud lubatud liiklusmüra piirtaseme. Mõõdetud tulemused Elvas olid 79,5±3,9dB ja Peedul 83,2±3,0dB. Lubatud öise müra piirtase on 60dB. Lisaks ületati ka päevase müra piirtase 70dB. Samuti ületas maksimaalne müra lubatud mürataseme öise 75dB ja päevase piirväärtuse 85dB (maksimaalne müra Elvas – 88,2dB ja Peedul – 92,8 dB).
Terviseameti Lõuna talitus esitas mõõdistuse tulemused AS-le EVR Cargo kui vedude korraldajale nende seisukoha ja abinõude plaani saamiseks häiriva mürataseme ja vibratsiooni kohta kuid kehtestatud kiiruspiiranguid ei ole muudetud ega muid meetmeid ei ole tarvitusele võetud vaatamata korduvatele pöördumistele ja mõõdistustele. Sellest tulenevalt jätkuvad häiringud mis mõjutavad linnaelanike elukvaliteeti.

Palume teiepoolset sekkumist, et Eesti Raudtee korrigeeriks rongide piirkiirusi linnas või võtaks ette muud vajalikud meetmed, et raudteetranspordiga kaasnevad müra ja vibratsiooninäitajad oleksid viidud vastavusse õigusaktides kehtestatud normidega.

17.01.2014.a nr 14-6/100

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/elva-linnavalitsus-palub-majandus-ja-kommunikatsiooniministeeriumi-sekkumist/