Elva linnavolikogu kehtestab üldplaneeringu

Üldplaneeringus ei ole lahendatud müra normtasemete kategooriate määramine maa-aladele ega kaubarongide liikluskorralduse üldiste põhimõtete määramine, mis vähendaks keskkonnamõju strateegilises hindamises (KSH) väljatoodud kaubarongide müra normtasemete ületamist.

Väljavõte KSHst “… tulevikus on vaja läbi viia raudtee müra mõõtmised ja/või müra modelleerimine, et välja selgitada ülenormatiivse müra esinemine ning tulemustest lähtuvalt võtta vajadusel kasutusele müra leevendavad meetmed”.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/elva-linnavolikogu-kehtestab-uldplaneeringu/