Elva Vallavalitsus kutsub raudteeliikluse mõjude arutelule

Kutsume Teid osalema Elva vallavalitsuse poolt korraldataval  raudteeliikluse mõjude teemalisel arutelul, mis toimub  15. novembril kell 18.00 virtuaalselt zoomi keskkonna vahendusel. Kohtumise eesmärgiks on  kaardistada ja leida lahendused  kohalike elanike muredele  ja probleemidele seoses raudteeliikluse mõjudega  Elva linnas.

Valla esindajad tutvustavad kohtumisel sel aastal tehtud müramõõtmiste tulemusi, seadustest tulenevaid kohustusi ja võimalusi probleemidega tegelemisel ning esialgset koostööplaani Eesti Raudteega.  Arutelu raames on kõigil osalejatel, kelle igapäevaelu müra ja vibratsioon halvendavad,  võimalus rääkida oma konkreetsest murest ning teha ettepanekuid asukohale sobivate leevendusmeetmete osas. Arutelu tulemused edastatakse Eesti Raudteele, kes kasutab neid omapoolsete lahenduste välja pakkumisel.

Lisainfo:
Maarika Uprus,
Planeeringuspetsialist
(maarika.uprus@elva.ee)

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/elva-vallavalitsus-kutsub-raudteeliikluse-mojude-arutelule/