Elva Vallavalitsuse pöördumine AS Eesti Raudteele

Elva vallavalitsus soovib teada, kas AS Eesti Raudtee kasutab mingisuguseid meetmeid, mille tulemusel
ei ületa müratase päevasel ajal kehtestatud piirnorme? Samuti soovitakse teada, kas AS Eesti Raudteel
on koostatud välisõhu mürakaart oma müraallika kohta ning on välja töötatud müra vähendamise
abinõud ja nende rakendamise tähtajad.

Dokument Elva Vallavalitsuse dokumendiregistris

Elva vallavalitsus on saanud korduvaid teavitusi Elva linnas Peedu linnaosa elanikelt, kes kurdavad raudtee
poolt põhjustatud liigse müra ja vibratsiooni üle. Elva vallavalitsus tellis Terviseameti
Terviseohutuslaborist mürataseme mõõtmised Elva linnas Pargi ja Vaikse tänava raudtee poolses osas
ning Peedul Raudtee tänaval ja Lokuta teel asuvatel elamualadel. Mõõtmised teostati 19 aprillil, 6 mail,
11 ja 14 juunil 2021. a.

Antud mõõtmisi reguleerib Keskkonnaministri 16. detsembri 2016. a määrus nr. 71: ,,Välisõhus leviva
müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid”. Mõõtmistulemuste
alusel on raudtee põhjustatud müra jäänud normi piiridesse päevasel ajal kuid öösel ületanud seaduse
järgi kehtestatud mürataseme norme. Müraallika valdaja peab tagama, et tema müraallika territooriumilt
ei levi normtaset ületavat müra.

Elva vallavalitsus soovib teada, kas AS Eesti Raudtee kasutab mingisuguseid meetmeid, mille tulemusel
ei ületa müratase päevasel ajal kehtestatud piirnorme? Samuti soovime teada, kas AS Eesti Raudteel
on koostatud välisõhu mürakaart oma müraallika kohta ning olete välja töötanud müra vähendamise
abinõud ja5-5 nende rakendamise tähtajad.

Lisa 1. Raudteeliiklusest tingitud mürataseme mõõtmised

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/elva-vallavalitsuse-poordumine-as-eesti-raudteele/