Elva Vallavalitsuse vastus – Raudteeliiklusest põhjustatud müra hindamine

Elva Vallavalitus teatab, et Terviseamet ei ole mõõdistuse tulemusi esitanud ning tuginedes mõõdistuse tulemustele ja andmetele otsustatakse Elva linna kohta välisõhu mürakaardi koostamine.

Vallavalitsuse kiri

Soovite, et Elva Vallavalitsus teavitaks Teid Terviseameti poolt Elva linnas teostatud raudteeliikluse müra
mõõdistuse tulemusetest. Anname teada, et Terviseamet ei ole vallavalitsusele veel mõõdistuse tulemusi
esitanud. Teavitame Teid mõõdistuse tulemustest nende saamisel.
Varasemates kirjades oleme Teile selgitanud, et tuginedes mõõdistuse tulemustele ja andmetele
otsustatakse Elva linna kohta välisõhu mürakaardi koostamine.

2. mail vallavalitsusele saadetud kirjas viitate, et ei ole saanud teavet, kuidas Elva valla üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) käigus raudteeliikluse müra hinnatakse, milliseid meetodeid
kasutatakse või vajalikke uuringuid tehakse.

Anname Teile teada, et valminud on Elva valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu, millega on võimalik tutvuda 18. juunist kuni 18. juulini 2021 Elva valla veebilehel üldplaneeringu blogis aadressil
https://uldplaneering.elva.ee/uritused/. Paberkandjal materjalidega on võimalik tutvuda Elva
linnaraamatukogus (Tartu mnt 3, Elva linn).

Palun tutvuge nimetatud dokumentidega ning loodetavasti saate KSH aruande eelnõust oma küsimustele
vastused. Arvamuste või küsimuste tekkimisel palun esitage need avaliku väljapaneku jooksul Elva
Vallavalitsusele e-posti aadressil elva@elva.ee.

Avalikule väljapanekule järgnevad üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalikud arutelud. Aruteludel
tutvustatakse üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi, KSH aruande eelnõu ning esitatud arvamusi
ja ettepanekuid. Arutelud toimuvad mitmes valla piirkonnas, Elva linnas toimub arutelu 18. augustil 2021
Elva kultuurikeskuses (Kesk 30, Elva linn) algusega kell 18.00.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/elva-vallavalitsuse-vastus-raudteeliiklusest-pohjustatud-mura-hindamine/