Elva Vallavalitsuse vastus

Soovite teada, mida vallavalitsus on teinud raudteeliikluse kahjulike mõjude vähendamiseks koostöös Eesti Raudtee AS-ga (EVR).  Küsite, millised on lahendused ja tegevuskava raudteeliikluse kahjulike mõjude vähendamiseks.

Vallavalitsus pöördus 8.12.2021 seoses müra vähendamise tegevuskava koostamise kavandamisega EVR-i poole (kiri lisatud manusesse). Müra allika valdajalt küsiti milliseid konkreetseid meetmeid on EVR seni rakendanud Elva linna läbivast raudteeveeremist põhjustatud müra leevendamiseks. Küsiti, milliseid meetmeid ja mis tähtaegadel on EVR-il plaanis rakendada. Samu küsimusi esitati raudteeveeremist põhjustatud vibratsioonihäiringute kohta. Küsiti ööpäeva jooksul linna läbivate kaubarongide arvu ning uuriti kuidas kontrollitakse rongidele kehtestatud piirkiiruse nõuete kinnipidamist.

EVR vastas vallavalitsusele 10.01.2022 (kiri lisatud manusesse). Selles selgitatakse, milliseid  meetmeid on rakendatud (kapitaalremont Elva jaama läbival teel ja vajalikud hooldustööd). Edastati Elva jaama läbivate kaubarongide andmed (keskmiselt ööpäevas 6,6 rongi). EVR pakkus, et võivad ühe alternatiivina kaaluda kaubarongidele kehtestatud kiiruse (60 km/h) vähendamist kuni 40 km/h. Nende hinnangul kiiruse vähendamine aga erilist efekti ei anna. EVR selgitas, et peamiseks müra tekitajaks on veeremi defektsed rattad (vagunite ratastel on kulumid ehk need ei ole 100% ümmargused vaid esinevad väikesed astmed). Seetõttu tekibki rööpaga kokkupuutel löögi efekti. Konkreetset selgitust, millal võiks defektsete rataste probleem Eestis laheneda, vallavalitsusele ei antud.

Vallavalitsus tegi ühe alternatiivina ettepaneku vaadata üle kaubarongide graafik ja lükata öised veod päevasele ajale. EVR ei pidanud ettepanekut võimalikuks, kuna see on seotud üle-eestilise rongide liiklusgraafikuga ja hakkaks tekitama konflikte reisirongide graafikus.

EVR hinnangul annaks kõige paremat efekti müratõkkeseina ehitus terve jaama ulatuses või nendes kohtades, kus on kõige suuremad probleemid. Madal müratõkkesein probleemi ei lahenda, kõrgete müratõkkeseinte rajamine on seotud eelkõige linna visuaalse poolega. EVR andis teada, et on valmis koostööks ning aruteludeks, millisesse piirkonda ning kui pikalt oleks vajalik ja võimalik müratõkkeseina rajada. Samuti olid nad nõus tegema uuringu, et leida parim võimalik lahendus vibratsiooni piiramiseks.

Kindlasti jätkame omalt poolt EVR-iga suhtlust, et vibratsiooni analüüsimiseks koostataks uuring ning et leiaksime koos lahenduse raudteeliikluse mõjudele meie piirkonnas.

Palume veelkord ka teie poolt infot- kas te  olete nõus müratõkkeseina kavandamisega Peedule, eelkõige Teie ja lähinaabrite kinnistute piirkonda ning kas olete naabritega selle võimaliku kavandamise teemal suhelnud. Palun arutage seda oma lähinaabritega ning andke vallavalitsusele teada.

Peedu kogukonna soovil kohtume me praeguse plaani järgi 16.02 kell 18.00 Peedu kooli saalis, et samuti teemat veelkord  arutada.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/elva-vallavalitsuse-vastus/