Esitame Terviseametile ja Elva Linnavalitsusele kaebuse

Elva linnaelanikud esitavad Terviseametile ühiskaebuse kaubarongide tekitatud müra ja vibratsiooni häirivuse kohta.

Kaebusele on andnud nime, allkirja ja kontaktandmed 108 inimest, kes taotlevad müra- ja vibratsioonitaseme mõõtmisi ning normtasemete tagamist nende maa-aladel.

Kaebuse originaaldokumendid antakse üle Elva Linnavalitsusele.

Ühiskaebuse tekst muutmata kujul:

Lp Terviseameti lõuna talitus

Soovime esitada ühiskaebuse Elva linna läbivate raudteel sõitvate kaubarongide tekitatud müra ja vibratsiooni häirivuse kohta.

Oleme arvamusel, et peale raudtee remonti 2008. aastal on suurenenud müra- ja vibratsioonitasemed meie kruntidel (elualadel). Soovime, et raudtee omanik võtaks tarvitusele abinõud müra- ja vibratsioonitaseme vähendamiseks.

Taotleme Terviseametilt müra- ja/või vibratsioonitaseme kontrollmõõtmisi eelneval kokkuleppel krundi omanikega.

Taotleme, et raudtee omanik tagaks välismüra normtasemed kõnesolevatel elualadel vastavalt Sotsiaalministri 04.03.2002 määrusele nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”.

Taotleme, et raudtee omanik tagaks üldvibratsiooni piirväärtused kõnesolevatel elualadel vastavalt Sotsiaalministri 17.05.2002 määrusele nr 78 “Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid”.

Kaebuse esitaja eesnimi, perekonnanimi, kontaktandmed (aadress, telefon, e-post), allkiri.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/esitame-terviseametile-ja-elva-linnavalitsusele-kaebuse/