Kuidas on lahendatud Elva raudteeliikluse mürakaebust?

Aastal 2011 tegid Elva linnaelanikud ühispöördumise Terviseametile ja linnavalitsusele kaubarongide tekitatud müra ja vibratsiooni häirivuse kohta. Elanikud taotlesid müra- ja vibratsioonitaseme mõõtmisi ning normtasemete tagamist nende maa-aladel. Samal aastal ja aasta hiljem tehtud mõõtmised kinnitasid müra normtasemete ületamist, kuid kaubarongide piirkiirusi ei vähendatud ja mürahäiring jätkub siiani. 

2021 aasta jaanuarist oleme uuesti aktiivsemalt Elva Vallavalitsusega kirju vahetanud. Kaubarongidel on lubatud liigelda Elvas kuni 80 km/h, mistõttu häirib rongide müra ja vibratsioon elanikke. Allolevad postitused annavad ülevaate kümne aasta jooksul toimunud kirjavahetusest ja sündmustest.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/kuidas-on-lahendatud-elva-raudteeliikluse-murakaebust/