Elva Linnavalitsus palub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi sekkumist

Palume teiepoolset sekkumist, et Eesti Raudtee korrigeeriks rongide piirkiirusi linnas või võtaks ette muud vajalikud meetmed, et raudteetranspordiga kaasnevad müra ja vibratsiooninäitajad oleksid viidud vastavusse õigusaktides kehtestatud normidega.

Jätka lugemist

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/elva-linnavalitsus-palub-majandus-ja-kommunikatsiooniministeeriumi-sekkumist/

Raudtee-ettevõtja ei esita Terviseametile müra vähendamise plaani

AS EVR-Cargo ei esita Terviseametile soovitud abinõude plaani müra vähendamiseks, vaid kirjeldab raskete naftarongide liikumise katkemist Valga-Tartu piirkonnas alates juuni kuust ning sellega peaks langema ka rongidest põhjustatud müra.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/raudtee-ettevotja-ei-esita-terviseametile-mura-vahendamise-plaani/

Terviseameti kiri mõõdistustulemustest, mille edastame Elva Linnavalitsusele

Mõõdistuste tulemustest lähtudes ületasid mõlemas mõõtepunktis, nii Elvas kui Peedul, mõõdetud müratasemed piirnorme.

Jätka lugemist

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/terviseameti-kiri-moodistustulemustest-mille-edastame-elva-linnavalitsusele/

Terviseameti kiri mõõtmistulemustest raudtee-ettevõtjale

Kirjas on üheselt välja toodud, et mõõdetud müra tasemed ületavad piirnorme.
Tuginedes välisõhu kaitse seaduse § 136 lõike 1 punktidele 1 ja 2 ootame AS EVR Cargo seisukohta ning abinõude plaani tekkinud olukorra parandamiseks. Kavandatavate meetmete plaani ootame 7. juuliks 2012.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/terviseameti-kiri-mootmistulemustest-raudtee-ettevotjale/

Terviseameti Tartu labor mõõdab Elvas raudteeliikluse mürataset

Terviseameti Lõuna talituse tellimusel oli Terviseameti Tartu laboril raudteeliiklusest tingitud mürataseme mõõdistused planeeritud ajavahemikule 23.-27. aprill 2012. a. Tulenevalt erinevatest asjaoludest teostati nimetatud mõõdistused Elvas 17. mail 2012. a.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/terviseameti-tartu-labor-moodab-elvas-raudteeliikluse-murataset/

Elva Linnavalitsuse vastus Terviseametile

Elva Linnavalitsus teatab temale pandud rahvatervise seaduse § 10 ülesannate täitmisest. Palutakse veelkord teavet menetlusest ja kas Eesti Raudtee kavatseb müra ja vibratsiooni vähendamiseks Elva linnas midagi ette võtta. Inimesed kurdavad jätkuvalt liigse müra ja vibratsiooni üle ning olukorra paranemist pole märgata olnud.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/elva-linnavalitsuse-vastus-terviseametile/

Terviseameti päring Elva Linnavalitsusele

Terviseamet ootab Elva Linnavalitsuse seisukohta raudteemürast põhjustatud probleemide lahendamisel.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/terviseameti-paring-elva-linnavalitsusele/

Terviseameti vastus

Terviseamet teatab oma kirjas, et otsustab lisaks 2. juunil 2011. aastal teostatud mürataseme mõõdistustele  läbi viia korduvad mürataseme mõõdistused.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/terviseameti-vastus/

Kiri Terviseametile menetluse jätkamiseks

Motiveerime Terviseametit jätkama menetlust. Elva linna elanikud ootavad Terviseametilt otsustavat tegutsemist, et vähendada müra normtasemeni, tagada tervisele ohutu elukeskkond ja õigusaktide nõuete täitmine.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/kiri-terviseametile-menetluse-jatkamiseks/

Terviseameti vastus raudtee-ettevõtjale

Terviseamet selgitab AS EVR Infrale müramõõdistuste teostamisel, mõõtmisprotokollide vormistamisel ja mõõdistustulemuste hindamisel tekkinud küsimusi ning loodab siiski AS EVR Infra abile rongiliiklusest põhjustatud müra ja vibratsiooni vähendamise abinõude rakendamisel.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/terviseameti-vastus-raudtee-ettevotjale/

Lae veel